M.U của Mourinho: Cứ bình tĩnh mà... thắng thôi!

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.