Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

M.U cứ khởi đầu tệ hại lại là... điềm lành?