M.U bị loại là điều không có gì mới mẻ

Ảnh: PA.
Ảnh: PA.