M.U, Arsenal, miếng bánh pizza và những khoảnh khắc điên rồ