MSI 2019: Chuyện những người vượt ngàn cây số tiếp lửa đam mê

Ảnh: Việt Hùng.
Ảnh: Việt Hùng.
Ảnh: Việt Hùng.
Lên top