Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mourinho “đuổi khéo”, Rooney nên làm gì?