Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mourinho đang bị... làm phản ở M.U?