Mourinho, Alex Ferguson bắt đầu có danh hiệu ở Châu Âu từ Cúp C2