Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mou lại thua Pep: “Ly rượu này biết mời sao đây?”