Miura, Hữu Thắng và một “canh bạc”

Ảnh: T.L
Ảnh: T.L