Minh Vương, “con cưng” và vai đóng thế của ông Park

Minh Vương được ông Park trao cơ hội. Ảnh: M.T
Minh Vương được ông Park trao cơ hội. Ảnh: M.T
Minh Vương được ông Park trao cơ hội. Ảnh: M.T