Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Minh Nguyệt khóc ngon lành vì tình cảm của CĐV