Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Milner ghi bàn trên chấm 11m, Liverpool thắng ngược Swansea