Mike Tyson 53 tuổi xoay sở cực nhanh khiến võ sĩ MMA trẻ phục sát đất

Huyền thoại Mike Tyson 53 tuổi dạy vài đường cơ bản cho các hậu bối MMA (Ảnh chụp màn hình)
Huyền thoại Mike Tyson 53 tuổi dạy vài đường cơ bản cho các hậu bối MMA (Ảnh chụp màn hình)
Huyền thoại Mike Tyson 53 tuổi dạy vài đường cơ bản cho các hậu bối MMA (Ảnh chụp màn hình)
Lên top