Mesut Ozil đếm ngày rời Arsenal: 7 năm rưỡi đủ mọi cung bậc cảm xúc

Hơn 7 năm gắn bó, Ozil từ người hùng dần thành người thừa ở Arsenal. Ảnh: AFP
Hơn 7 năm gắn bó, Ozil từ người hùng dần thành người thừa ở Arsenal. Ảnh: AFP
Hơn 7 năm gắn bó, Ozil từ người hùng dần thành người thừa ở Arsenal. Ảnh: AFP
Lên top