Messi vẫn ghi dấu trong đêm thảm họa Champions League

Lionel Messi không thể vui với thành tích cá nhân khi Barcelona lại thất bại nặng nề. Ảnh: AFP
Lionel Messi không thể vui với thành tích cá nhân khi Barcelona lại thất bại nặng nề. Ảnh: AFP
Lionel Messi không thể vui với thành tích cá nhân khi Barcelona lại thất bại nặng nề. Ảnh: AFP
Lên top