Messi đã “chỉ đạo” đồng đội như thế nào?

Messi dặn dò đồng đội trong đường hầm.
Messi dặn dò đồng đội trong đường hầm.
Messi dặn dò đồng đội trong đường hầm.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top