Mayweather phũ phàng đáp trả tỷ phú Alibaba: Jack Ma là ai?

Mayweather dội gáo nước lạnh vào lời mời của Jack Ma và Pacquiao
Mayweather dội gáo nước lạnh vào lời mời của Jack Ma và Pacquiao
Mayweather dội gáo nước lạnh vào lời mời của Jack Ma và Pacquiao
Lên top