May hơn V-League, Premier League từng thoát việc… mượn Cúp