Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Mata đóng vai “gà son”, Mourinho rửa hận trước Pep Guardiola