Mất đối tác ăn ý, Công Phượng "gánh" nhiệm vụ ghi bàn cho TP.HCM

Công Phượng sẽ mất đối tác ăn ý Amido Balde ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do ngoại binh này nhận đủ thẻ phạt. Ảnh: HCMFC
Công Phượng sẽ mất đối tác ăn ý Amido Balde ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do ngoại binh này nhận đủ thẻ phạt. Ảnh: HCMFC
Công Phượng sẽ mất đối tác ăn ý Amido Balde ở trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do ngoại binh này nhận đủ thẻ phạt. Ảnh: HCMFC
Lên top