Marathoner nữ 61 tuổi mong có... đối thủ ở các giải chạy Việt Nam

Runner Nguyễn Thị Thanh Bình, người phụ nữ cao tuổi chạy marathon khỏe nhất Việt Nam hiện nay
Runner Nguyễn Thị Thanh Bình, người phụ nữ cao tuổi chạy marathon khỏe nhất Việt Nam hiện nay
Runner Nguyễn Thị Thanh Bình, người phụ nữ cao tuổi chạy marathon khỏe nhất Việt Nam hiện nay
Lên top