Màn yoga đẹp mắt của hơn 400 vận động viên

Hơn 400 vận động viên đồng diễn yoga. Ảnh: Châu Tường
Hơn 400 vận động viên đồng diễn yoga. Ảnh: Châu Tường
Hơn 400 vận động viên đồng diễn yoga. Ảnh: Châu Tường
Lên top