Man City “tổng vệ sinh” trước khi phiên chợ Hè đóng cửa