Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Man City “tổng vệ sinh” trước khi phiên chợ Hè đóng cửa