Malaysia đã loại Thái Lan khỏi AFF Cup 2018 như thế nào?