Mải cứu bóng, Gael Monfils đạp vỡ đồng hồ điện tử tại Mỹ mở rộng