Mắc COVID-19, Carlos Alcaraz chia tay Davis Cup 2021

Carlos Alcaraz phải nói lời chia tay Davis Cup 2021 theo cách không thể buồn hơn. Ảnh: Davis Cup
Carlos Alcaraz phải nói lời chia tay Davis Cup 2021 theo cách không thể buồn hơn. Ảnh: Davis Cup
Carlos Alcaraz phải nói lời chia tay Davis Cup 2021 theo cách không thể buồn hơn. Ảnh: Davis Cup
Lên top