Lương Xuân Trường: “ĐT Thái Lan là đối thủ truyền kiếp của chúng ta”