Lucianinho - thần đồng 12 tuổi của Brazil “gây bão“

Ảnh: Ifobea.
Ảnh: Ifobea.