Lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành 3 Huy chương Vàng tại Cúp Cử tạ thế giới 2020

Lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành 3 Huy chương Vàng hạng 61kg. Ảnh: BTC
Lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành 3 Huy chương Vàng hạng 61kg. Ảnh: BTC
Lực sĩ Thạch Kim Tuấn giành 3 Huy chương Vàng hạng 61kg. Ảnh: BTC
Lên top