Lớp bóng đá mang tên Tài Em diễn ra như ý!

Tài Em và các cộng sự dồn sức cho khát vọng đào tạo nhiều tài năng bóng đá cho tỉnh nhà. Ảnh: Kỳ Quan.
Tài Em và các cộng sự dồn sức cho khát vọng đào tạo nhiều tài năng bóng đá cho tỉnh nhà. Ảnh: Kỳ Quan.
Tài Em và các cộng sự dồn sức cho khát vọng đào tạo nhiều tài năng bóng đá cho tỉnh nhà. Ảnh: Kỳ Quan.
Lên top