Lợi nhuận sau 2016: “Man đỏ” kiếm tiền nhiều nhất, “Man xanh” lớn nhanh nhất