Lỗi nhận định, trọng tài Nguyễn Trung Kiên B sẽ bị treo còi 4 trận