Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Liveshow" của người HA. Gia Lai, Việt Nam thắng đẹp Triều Tiên 5-2