Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Liverpool và 4 chữ "nếu" không bao giờ thành hiện thực

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.