Liverpool, Trung Quốc và phần nổi của tảng băng trôi