Liverpool “giàu vẫn xin trợ cấp” gây bất bình

Liverpool đang gây bức xúc cho dư luận. Ảnh:Premier League
Liverpool đang gây bức xúc cho dư luận. Ảnh:Premier League
Liverpool đang gây bức xúc cho dư luận. Ảnh:Premier League
Lên top