Liverpool - Cơn bạo bệnh của “nhà Vua”

Nụ cười cam chịu của Jurgen Klopp khi chứng kiến thêm Jordan Henderson chấn thương. Ảnh: AFP
Nụ cười cam chịu của Jurgen Klopp khi chứng kiến thêm Jordan Henderson chấn thương. Ảnh: AFP
Nụ cười cam chịu của Jurgen Klopp khi chứng kiến thêm Jordan Henderson chấn thương. Ảnh: AFP
Lên top