Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liverpool “cầu cứu”, Bill Gates ngoảnh mặt làm ngơ