Lionel Messi: Kỷ lục mà làm gì khi Barca cứ mãi phụ lòng?

Barcelona ở thời điểm này không còn đồng điệu với Lionel Messi. Ảnh: AFP
Barcelona ở thời điểm này không còn đồng điệu với Lionel Messi. Ảnh: AFP
Barcelona ở thời điểm này không còn đồng điệu với Lionel Messi. Ảnh: AFP
Lên top