Liều “doping” 200 tỉ đồng sẽ thay đổi bóng đá Hải Phòng?