Lịch sử đối đầu bất phân thắng bại giữa Việt Nam và Jordan

Việt Nam và Jordan có quá khứ đối đầu bất phân thắng bại. Ảnh: Đ.Đ
Việt Nam và Jordan có quá khứ đối đầu bất phân thắng bại. Ảnh: Đ.Đ
Việt Nam và Jordan có quá khứ đối đầu bất phân thắng bại. Ảnh: Đ.Đ
Lên top