Lí do chưa có danh sách đề cử Quả bóng vàng nữ 2020

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chưa có danh sách đề cử ở hạng mục Quả bóng vàng nữ. Ảnh: D.P
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chưa có danh sách đề cử ở hạng mục Quả bóng vàng nữ. Ảnh: D.P
Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam chưa có danh sách đề cử ở hạng mục Quả bóng vàng nữ. Ảnh: D.P
Lên top