“Lên đỉnh” V.League, Than Quảng Ninh sáng cửa vô địch