Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Leicester may mắn cầm hòa đội mới lên hạng Huddersfield 1 - 1