Lee Nguyễn: “Tôi không liên hệ với TP.HCM”

Lee Nguyễn rất vui vẻ tập trung cùng Inter Miami chuẩn bị cho MLS 2020. Ảnh: MLS.
Lee Nguyễn rất vui vẻ tập trung cùng Inter Miami chuẩn bị cho MLS 2020. Ảnh: MLS.
Lee Nguyễn rất vui vẻ tập trung cùng Inter Miami chuẩn bị cho MLS 2020. Ảnh: MLS.
Lên top