Lee Nguyễn: "Tôi không biết nhiều về Than Quảng Ninh"

Lee Nguyễn không có nhiều thông tin về Than Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn không có nhiều thông tin về Than Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vũ
Lee Nguyễn không có nhiều thông tin về Than Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Vũ
Lên top