Lê Văn Công nhận “mưa tiền thưởng” trong ngày "ca khúc khải hoàn"