Lê Quang Liêm là huấn luyện viên đội cờ vua trường đại học Webster (Mỹ)

Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sắp làm huấn luyện viên chính đội cờ đại học Webster. Ảnh: chessVN
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sắp làm huấn luyện viên chính đội cờ đại học Webster. Ảnh: chessVN
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm sắp làm huấn luyện viên chính đội cờ đại học Webster. Ảnh: chessVN
Lên top