LE League 2017 và thông điệp từ một sân chơi “bóng đá văn minh“